Områdene ved Sørungen, Slindvatnet, Østrungen og Hersjøen har hatt dårlig signal de siste dager. Mandag ettermiddag kom signalene tilbake. Etter det Nea Radio erfarer har det vært feil på Telenor sitt tekniske utstyr, men dette skal være rettet nå.