Torsdag kunne Røros Auto overrekke 13 flunkende nye biler til hjemmetjenesten i Røros kommune.

- Tidligere har kommunen både leaset og leid biler til dette bruket, men nå når alle eksisterende avtaler gikk ut, ble det leasing som ble løsningen for oss. Det sier økonomisjef i Røros kommune, Kristian Horten.

Nea Radio var tilstede ved overtagelsen torsdag.

Hør intervju med Geir Skancke fra Røros Auto, Mona Landsverk, Mari Lien, Kristian Horten og Odd Siksjø fra Røros kommune her: