Røros formannskap vedtok torsdag å be rådmannen klage på departementets vedtak om for å få gjort om godkjenningen av en montessoriskole på Glåmos.

Vedtaket ble gjort med seks mot en stemme. Høyres Kari Reiten stemte imot.

Det var Bjørn Salvesen som på møtet la fram forslaget på vegne av Ap, SV og Røroslista.

Salvesen viste til "Lov om frittstående skoler" kapittel 2-1 der det blant annet står: Ein skole skal ikke få godkjenning dersom etableringa vil medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Vertskommunen kan klage på departementet sitt vedtak.

- En etablering av en montessoriskole på Glåmos vil skape usikkerhet rundt driften av Glåmos skole. Formannskapet ønsker forutsigbarhet for dagens skoletilbud på Glåmos, og ber rådmannen klage på departementets vedtak for å få omgjort godkjenningen, heter det i forslaget som ble vedtatt mot en stemme.

Bjørn Salvesen er bekymret for konsekvensene dersom prosessen med å opprette en Montessori-skole fortsetter.

Vi hørte til slutt SVs Bjørn Salvesen. Videre hørte vi rådmann Bernt Tennstrand.

Les også:

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=4643