Utredningen av 0-alternativet for Selbu kommune er nå klar og konklusjonen er mer eller mindre det samme som i Tydal. Selbu kommune kan helt fint stå som egen kommune, men er avhengig av at Værnessamarbeidet fortsetter.

I dag holdt Selbu kommune pressekonferanse rundt utredningen for 0-alternativet. Med andre ord, hvordan vil det påvirke Selbu å stå som egen kommune. En ting er i alle fall helt sikker, og det er at Selbu akkurat som Tydal er helt avhengig av det interkommunale samarbeidet de har idag med Værnesregionen.

Ordfører Ole Morten Balstad, Ingrid Rolseth Holt og rådmann Stig Roald Amundsen beskriver en løsning som kanskje mange ser som den mest realistiske. Amundsen forteller rapporten er skrevet for at politikere og befolkningen som skal stemme i den rådgivende folkeavstemminga har kunnskap om hva som vil skje.