Trøndelag kjørelag deltar pa Rørosmartnan og forsøker a holde gamle ferdselsveiene i hevd.

Lasskjørerne som kommer til Røros fra sør, øst og vest prøver ogsa a følge gamle ferdselsarer. Fra Singsas kommer hestkjørerne skogsvegen pa vestsida av Gaula opp til Haltdalen. Dersom elvisen er sikker ønskes oppkjørt trase ned til Langletet, og isen videre til Haltdalen.

Fra Haltdalen kjøres elvisen opp til Eggafossen, herfra trakkes trase rundt fossen og Egga og sør for Egga ma RV 30 kjøres til tunellen. Gammelvegen kjøres rundt Svølgjatunellen. Herfra RV 30 til Eidet rasteplass.

Dersom elveisen ikke kan kjøres søkes om a trakke trase sommervegen fra Drøyvollen opp Drøylia til Moavollen og ned til Stensli og til Eidet.

Fra rasteplassen videre langs fylkesvei 30 til Hyllbekvegen og til boligfeltet. Herfra ma det trakkes trase opp til Hessdalsvegen. Herfra kjøres etter veg til Nesvollen. Fra Nesvollen og til kommunegrensa mot Røros pa vestsida av Rugla ma det ogsa trakkes trase. Videre til Røros er det godkjente traseer gitt Rørosmartnan. Trøndelag kjørelag kan ogsa bruke disse traseene.

I rådmannens vurdering av søknaden heter det blant annet at det er tidligere gitt tillatelse til de fleste av disse traseene. Bruk av gamle ferdselsarer er viktig for at denne delen av kulturhistorien blir ivaretatt. Trakking av leder vil forega i korte tidsperioder, normalt fra første snøfall til Rørosmartnan apner.

Holtålen kommune innvilger søknaden, men også grunneiers tillatelse må gis. Den størsta av disse, Statskog, har ingen innvendinger på søknaden.