Sørgående motorvogn, som skulle vært på Røros Stasjon klokken 12.12 fikk motorstopp like etter at den passerte overgangen på Nesvollen torsdag ettermiddag. Passasjerer sier at de det begynte å lukte vondt etter at toget hadde passert Ålen og at det etter hvert også kom ulyd fra motoren.

Fra NSBs pressevakt får vi opplyst at det dreier seg om problemer med en av motorene og at togføreren bestemte seg for å stanse toget og dette ble med hensikt gjort nær en planovergang.  Passasjerene venter nå på å bli fraktet til Røros med buss.

Videre vil motorvogna bli trukket eller skyvd til nærmeste dobbeltspor slik at togtrafikken kan passere.  Når dette kan skje er uvisst og stansen kan få konsekvenser for togtrafikken utover torsdag ettermiddag.