- Værnesregionens legevakt opplever i disse dager stor pågang fra folk som har fått omgangssyke, influensa og /eller influensalignende sykdom. Ventetiden  for å komme gjennom  på telefonen og på venterommet for å komme inn til legen forventes å øke nå i jule- og nyttårshelgen. Dette til tross for at vi har doblet kapasiteten for leger og sykepleiere på dagtid på helligdagene.

For mennesker med  omgangssyke og influensa er det beste rådet å holde seg hjemme og gå til sengs. Dette for sitt eget beste og for at du unngår å smitte andre, sier Unni Petrine Røkke i Værnesregionens legevakt.

Alle fastlegekontorer i regionen er åpne fra kl 10-14 i mellomjula.

Symptomer på Influensa:

Ved typisk influensa kommer symptomene brått, med feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Mageplager er sjeldne, men diaré kan opptre, spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. Influens er en virussykdom og det hjelper ikke med antibiotika

Den beste behandlingen er å holde senga, drikke så mye som mulig og bruke febernedsettende midler. Viktig er også god håndhygiene.

Når bør lege kontaktes?

Hvis den som er syk er gravid, eller i en av risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom eller få andre komplikasjoner av influensa, ring fastlege eller legevakt for å få nødvendig behandling og oppfølging.

Kontakt alltid lege hvis tilstanden til den/de som er syke forverrer seg. Ring lege straks dersom den syke:

  • Har tegn på å være uttørret, som tørrhet i munnen og særlig sparsom vannlating

  • Kaster opp og har problemer med å holde på drikke slik at det er fare for uttørring

  • Får svært rask eller anstrengt respirasjon

Ring 113 dersom den syke:

  • har tungt for å puste eller har smerter i brystet

  • har fiolett eller blålig farge på leppene

  • får anfall med kramper

  • ikke reagerer som normalt eller virker forvirret

Tiltak mot omgangssyke

Hånddesinfeksjon kan gjerne komme i tillegg, men ikke istedenfor å vaske hendene med såpe og vann.

Det skilles ut smittestoffer etter at man har blitt frisk. Derfor er det viktig å holde seg hjemme i 48 timer, etter at du er symptomfri

Oppkast og avføring må behandles som smittebærende. Det skal dekkes med papir og bruk gjerne hansker for å fjerne og vaske med Klorin.

Diaré og oppkast gjør at kroppen mister veldig mye vann. Prøv å drikke selv om det kommer opp igjen. Særlig barn er viktig å holde hydrert, da de fort kan bli uttørket.

Jobber du med småbarn bør det være gode rutiner på bleieskift. Engangshansker må brukes for å unngå smitte.

Kilde: Folkehelseinstituttet