I 2011 ble Tydal kåret til landets beste kommune å bo i. Riktignok av Dagbladet.

Nå viser det såkalte kommunebarometeret for 2015 at Tydal er helt nede på 322.-plass, grundig slått av både Holtålen, Røros og (til og med) Selbu.

- Tydal oppleves som en like god kommune å bo i nå som da. Ulike forhold har nok gjort det slik, tror ordfører John Paulsby:

Nøkkeltall viser annet bilde

Går en litt grundigere inn på tallmaterialet, finner en likevel at bildet kan bli et litt annet.

Når det gjelder nøkkeltall, som forteller om det kommunale tjenestenivået, fyker Tydal opp på 75.plass.

På samme liste ligger Holtålen på 130.-plass, Røros på 179. og Selbu på 193.-plass.

Oppdal ligger også her høyt, på 3--plass, mens Bykle troner helt øverst.

Av "naboer" nevner vi Os som nummer 37, Tynset 56 og Meråker 73.