Statkraft har altså bestemt seg for å reversere vindkraftprosjektene sine i Midt-Norge.

Jeg er overrasket,  sier næringsminister Monica Mæland, som nå har bedt om en redegjørelse om bakgrunnen for beslutninga.

- Vindkraftprosjektene i Fosen og Snillfjord var en sentral del av Statkrafts strategiplan frem mot 2018. Det var derfor også en viktig del av grunnlaget for selskapets henvendelse om kapital i fjor. Jeg registrerer at styret i Statkraft nå har besluttet å stanse planleggingen av vindkraft i Midt-Norge. Det er en beslutning som styret har ansvar for, sier Mæland i ei pressemelding.

Stortinget vedtok i desemberi fjor å styrke egenkapitalen i Statkraft med 10 milliarder kroner i planperioden fram til 2018 på bakgrunn av selskapets framlagte strategi og investeringsplan innenfor fornybar energi.

- Jeg konstaterer at Statkraft peker på at myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene, sier Mæland.

Stokkfjellet og Eggjafjellet?

Hvilken betydning Statkrafts beslutning har for TrønderEnergis planer for Stokkfjellet og EONs planer for Eggjafjellet er det foreløpig vanskelig å ha noen eksakt formening om. Likevel er det klart at både Stokkfjellet og Eggjafjellet krever vesentlig mindre enn Fosen-anleggene i sentralnettbygging ettersom de er tenkt koblet rett på sentralnettet i Klæbu. Vindkraftplanene på Fosen krever til sammenligning rundt 2 milliarder i sentralnett-bygging.