– Hvis du bruker kokain så får du jo en energiboost, så det er jo klart man må se disse funnene i sammenheng med en tung alkohol- eller festkultur da, sier Katrin Øien rådgiver i Kompetansesenter rus, Midt-Norge (Korus).

Korus hjelper kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rusfeltet.

Dette er hovedfunnene i rapporten.

  • Økt bruk og tilgjengelighet for kokain

  • Økt bruk av cannabis

  • Nedgang i bruk og tilgjengelighet av ecstasy/MDMA

  • Økt tilgjengelighet av Xanor/alprazolam og Valium/diazepam

Korus mener i sin rapport at noe av det som kan ligge bak økningen er:

  • Økt og lett tilgjengelighet.

  • Mer åpenlys bruk.

  • Omtale av kokainbruk som går i retning en normalisering («alle» gjør det).

Kokainbrukerne er en liten andel

I en pressemelding skriver de:

«Folkehelseinstituttets rapport om Narkotikabruk i Norge viser imidlertid at det er en liten andel som oppgir bruk siste år, ca. 2 prosent av den voksne befolkningen, og noe høyere, 4,7 prosent, i aldersgruppen 16–30 år. Dette er bruk av kokain minst en gang i løpet av det siste året, så det vil nok være færre som har brukt det hyppigere.»

Korus understreker at dette er et landsgjennomsnitt og dermed ikke er automatisk overførbart til alle lokale forhold.

Brukes for å forlenge festen

– Det er viktig å trekke frem at kokainbruk i all hovedsak brukes sammen med alkohol og er særlig knyttet til fest og uteliv. Å forlenge festen og å kunne drikke mer, ser ut til å være en stor motivasjon for bruken. Russekull blir trukket frem som en gruppe hvor kokain ser ut til å brukes en del, sier Øien videre.

Flest bruker cannabis

Cannabis er det mest brukte illegale rusmiddelet. De som jobber med ungdommer rapporterer bruk ned i ungdomsskolealder, skriver Korus i rapporten.

Den samme tendensen er også funnet i Ungdataundersøkelsene.

I rapporten skriver Korus at var det en økning for bruk av cannabis, sammenlignet med forrige halvårsperiode. Det var sterk nedgang i tilgjengelighet og noe økning i interesse.

I tillegg til alkohol

De setter også cannabisbruken i sammenheng med alkoholbruk.

I 2021 hadde Korus en spesialrapport på ungdom, hvor de fant ut at kun 0,9 prosent av ungdommene som hadde brukt cannabis det siste året ikke hadde drukket alkohol. Slutningen er at få vil bruke cannabis uten å ha drukket alkohol. Korus peker derfor på at forebygging av alkoholbruk blant ungdom også vil forebygge cannabisbruk.

Både rusbehandlingsklinikkene og kommunens hasj-avvenningsprogram har flere pasienter og høyere trykk.

Dette tyder på at mange opplever bruken sin som problematisk og trenger hjelp til å håndtere dette, avslutter Øien.

Hør intervjuet med Øien her: