Statens Vegvesen har jevnlige kontroller på sin vektstasjon i Verdal. Der ble altså 189 tunge kjøretøy stoppet på tirsdag.

Vegvesenet stoppet også en personbil som ble kontrollert. Der fikk de utslag på avgiftsfri diesel. Sjåføren endte med å få 20.000 kr i bot for dette.

Kjøretøy som er ment for vegtrafikk har ikke lov å bruke avgiftsfri diesel, men båter, anleggsmaskiner, motorredskap, stasjonærmotorer og andre kjøretøy som ikke er ment for vegtrafikk kan benytte avgiftsfri diesel.

Dersom du ikke melder feilfyllingen til Skatteetaten og det blir oppdaget ved kontroll, må du betale en avgift, skriver overingeniør Mariusz Szymczyk i en melding fra Statens Vegvesen

Både eier og den som disponerer kjøretøyet er ansvarlig for betaling av avgiften, uavhengig av hvem som faktisk har fylt avgiftsfri diesel.

3 sjåfører ble anmeldt for ikke å ha sikret lasten tilstrekkelig. Alle tre hadde sikret lasten mindre enn 50%.

På tunge kjøretøyer skal lasten sikres minimum 80% forover og 50% sideveis og bakover.