Det ser lovende ut for at MiST Rørosmuseet kan fa autorisasjon som verdensarvsenter allerede i 2017, skriver direktør Odd Sletten ved Rørosmuseet i en pressemelding.

- Søknad er allerede sendt, og en har ventet i spenning pa om Klima og miljødepartementet har funnet plass for a autorisere flere sentra. En har tidligere fatt tilbakemelding fra departementet at Røros ligger først i køen sa snart det kommer friske penger, sier Sletten.

I forslaget til statsbudsjett fra KLD ligg følgende tekst i kapittel 1400 post 79:

"Klima- og miljødepartementet vil i løpet av hausten 2016 ferdigstille ein plan som skal leggje grunnlaget for den vidare prioriteringa i arbeidet med a etablere nye senter ved dei andre fem norske verdsarvomrada. I 2017 blir det lagt til rette for autorisasjon av to nye senter. Oppfølging av ein prosess som er sett i gang for utvikling av ei felles basisutstilling ved verdsarvsentra inngar og i formalet.

Under post 79 ligg følgende tallbudsjett:

2017

20,58 mill. kroner blir fordelte til følgjande tiltak: - Verdsarv-Unesco (4,275 mill. kroner)

- Verdsarvsenter (12,225 mill. kroner)

- Foreininga Freda (0,214 mill. kroner)

- Bygg og Bevar (3 mill. kroner)

- Arbeid med brearkeologisk sikringsarbeid i Oppland (0,466 mill. kroner)

- Kulturminnedagen (0,4 mill. kroner) Oppfølging

2016

17,48 mill. kroner blir fordelte til følgjande tiltak:

- Verdsarv-Unesco (4,275 mill. kroner)

- Verdsarvsenter (7,625 mill. kroner)

- Foreining Freda (0,214 mill. kroner)

- Bygg og bevar (3 mill. kroner)

- Klimapark 2469 (0,466 mill. kroner)

- Etter- og vidareutdanning (EVU) (1,5 mill. kroner) - Kulturminnedagen (0,4 mill. kroner)

Posten til verdensarvsentra er økt med 4,6 mill fra i fjor til i ar, og dermed ligger alt til rette for at en kan oppna autorisasjon for et verdensarvsenter ror Røros bergstad og Circumferensen allerede fra 2017.

Parallelt med departementets prosess har det vært jobbet godt i bade kommunene og fylkeskommunene med a fa pa plass sin andel av finansieringen, det ligger som en forutsetning i autoriasjonskriteriene at de til sammen bidrar med 40 % av den arlig driftsbevilgningen.