Vegvesenet har nå avgjort hvem som fikk anbudet på arbeidet som skal startes opp på Fv 705 ved Stigamælan. BL Entrepenør fra Trondheim leverte det billigste anbudet og ble også tildelt prosjektet.

Avgjørelsen har en karenstid fram til 11. juni hvor de andre entrepenørene kan klage, men prosjektleder i vegvesenet Janne Venes Staulen ser det ikke som sannsynslig at dette vil skje. Etter klagefristen har utløpt vil vegvesenet og entrepenøren starte forhandlinger om detaljer som oppstart og en generell fremdriftsplan, men arbeid på prosjektet skal senest være ferdig høsten 2016. Staulen tør ikke gi en nøyaktig dato for oppstart da dette ikke er avklart enda, men hun regner med at arbeidet skal være startet i løpet av august.