- Situasjonen vi nå har i elva med tanke på vannføring og temperatur, kombinert med nye endringer i langtids værvarsel, gjør at vi står i en prekær situasjon. Forholdene tilsier at det ikke er biologisk forsvarlig å bedrive et fiske i Gaulavassdraget, heter det i ei melding på gaula.no.

Høy vanntemperatur, lite vanndekt areal, minimal vannføring og lav vanngjennomstrømning gjør at et fiske vil gi for stor fysiologisk påkjenning for fisken. Dette vil medføre økt dødelighet og gi økt risiko for sykdomsutbrudd.

Dette betyr at fisket må stanses midlertidig i hele vassdraget i påvente av mere vann og lavere vanntemperatur.

- Alt fiske skal opphøre fra lørdag 28. juli kl 21.00, skrev nettstedet.

Situasjonen vil følges kontinuerlig, og opphør av tiltaket blir kunngjort på gaula.no.

DEN GANG: Utflyttet haltdaling Inge Morten Bakken med en Gaula-laks på 7 kilo tatt ved Hovin. Foto: Foto: Privat