I regi av Røros kommune vil Helsevaktbilen i løpet av 2018 gjennomføre en brann- og fallforebyggende sjekk i kommunale boliger.

Helsevaktbilen er bemannet med ambulansepersonell, og er et prøveprosjekt i samarbeid mellom Helsedirektoratet, St. Olavs Hospital og Røros kommune som varer ut 2018.

Frisklivskoordinator i Røros kommune, Frode Bukkvoll og helsevakt og paramedic i Helsevaktbilen, Per Ivar Lundli, sier at bilen har etter hvert fått mange oppgaver i kommunen, og dette forebyggende prosjektet med brann og fall er en del av dens totale oppgaver.

Formålet med denne sjekken er å se om man med forebyggende arbeid kan være med å redusere faren for brann og fall i hjemmet. Personen som kommer hjem til den enkelte har med seg et skjema som de går igjennom i fellesskap. Ved eventuelle feil, mangler eller tips til forbedringer vil man få info om hvem man eventuelt kan henvende seg til for utbedringer.

Hør intervju med Bukkvoll og Lundli her: