Tidligere har det bare vært krav til virksomhetene som utfører EU-kontrollen, men fra 1. oktober i år er det krav om opplæring og personlig godkjenning også av nye kontrollører og tekniske ledere.

- Målet er bedre, mer like og mer trafikksikre kontroller. For de som allerede jobber som kontrollører og tekniske ledere vil det bli en egen overgangsordning, sier Odd Nasvik i Statens vegvesen Region midt.

Nye regler

Bilverkstedene som er godkjente kontrollorgan og kan gjennomføre EU-kontroll har i høst vært på informasjonsmøter hos Statens vegvesen.

Statens vegvesen har holdt 33 informasjonsmøter spredt over hele Midt-Norge nå i høst, med deltakere fra verkstedene som utfører EU-kontroll. Teknisk leder og stedfortreder i kontrollorganet deltok på møtene.

- Vi har 411 godkjente kontrollorgan i Midt-Norge per i dag, så det viser hvor stort behovet er når man skal holde informasjonsmøter. De samme møtene holdes over hele landet, sier Nasvik.

Krav til vandelsattest og habilitet

- Den viktigste endringen er at vi nå kan frata godkjennelsen fra den enkelte kontrollør ved kriminalitet, og det betyr at de ikke bare kan bytte jobb til et nytt verksted og fortsette som før, sier Nasvik. Han legger til at det også er krav til vandelsattest for kontrollørene og også krav til habilitet.

Teknisk leder og kontrollører har ikke anledning til å kontrollere kjøretøy de selv eller deres nærstående eier eller råder over. De kan ikke kontrollere hverandres kjøretøy. De kan heller ikke kontrollere overordnedes kjøretøy.

Fristen for EU-kontrollen bestemmes ikke lenger av reg.nummeret

Fra februar 2019 vil siste siffer i registreringsnummeret ikke lenger bestemme kontrolltidspunktet.

Hvert år gjennomføres det over to millioner EU-kontroller i Norge. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller. Fra februar i neste år vil kontrollfristen bestemmes av dato for førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret ditt. For de fleste bileiere betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll.

Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll. Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. Den fristen du har gjelder til det gjennomføres en ny kontroll.

Du finner fristen for neste EU-kontroll på vegvesen.no. Her kan du finne godkjente verksteder.