Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS inviterer alle landets kommuner og fylkeskommuner til regionale dagskurs om den nye kommuneloven.

− Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene skaffer seg kunnskap om loven før den trer i kraft i høst. Vi vil derfor reise rundt i landet de neste månedene for å presentere alt folkevalgte og kommuneansatte trenger å vite om den nye loven, sier Siri Halvorsen, som er avdelingsdirektør i Juridisk seksjon i KMD.

Departementet og KS arrangerer 15 regionale samlinger i mars og april der alle viktige deler av den nye loven bli gjennomgått. Dagkursene er gratis for alle kommuner og fylkeskommuner.

− Målet er at kommuneansatte og kommunepolitikere skal være godt forberedt til å ta i bruk den nye loven rett etter kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten. Kommuneloven er en viktig lov for så mange grupper. Både folkevalgte, ansatte i kommunen, personer med tilknytning til interkommunale samarbeid, innbyggere og media vil bli påvirket av den nye loven, sier Halvorsen.

I mars og april inviteres det til 15 regionale samlinger om den nye kommuneloven. Foto: KMD