- Det skal oppleves som et viktig arrangement som gir noe tilbake til regionen, understreker hun.

Til høsten er ordførertilværelsen over, men allerede nå går Aashaug løs på oppgavene som frivilligkoordinator for løpet som i januar arrangeres for 31. gang.

- Tolga har hatt sjekkpunkt for Femundløpet i alle de åtte årene jeg har sittet som ordfører. Jeg har sett hvordan Femundløpet har bygd seg gradvis opp og hvordan arrangementet knytter Fjellregionen sammen. Det er et særegent arrangement for en særegen sport med veldig mange muligheter, og ikke minst har veldig mange frivillige ildsjeler lagt ned mye innsats over lang tid, understreker Aashaug, som overtar rollen etter Heidi Øien.

Gi tilbake

Aashaug mener det trengs stor frivillig innsats over tid for å bygge et solid arrangement, og trekker fram Livestock-festivalen i Alvdal som et arrangement som har klart nettopp det; å involvere de frivillige i stor grad. - Når man er frivillig må det oppleves som et viktig arrangement som gir noe tilbake. Det å være frivillig skal være sosialt og moro, og samtidig skal man oppleve at det går noe tilbake til lokalsamfunnet sitt og deg sjøl, sier Aashaug, og legger til at samhandlingen mellom sjekkpunktene og Femundløpet som organisasjon må styrkes.

Ny innsikt

- Folk er vant til å stille opp på dugnad i Fjellregionen, og mye av det er ofte veldig praktisk rettet. Man skal sitte igjen med følelsen av å være en del av noe, mener Aashaug, og legger til at spesielt samarbeidet med Medvandrerne gir svært mye til regionen, Femundløpet og publikum. - Medvandrerne bidrar med en innsikt i et utenforskap vi ikke er så vant til i Fjellregionen, og det at de bruker Femundløpet som arena i en del av prosessen med å bli rehabilitert fra rusavhengighet er unikt. Det gir også noen utfordringer, men vi må være bevisste på tankene om hvordan det skal gjøres. Det bærer også med seg utfordringer, men den dimensjonen med å ha Medvandrerne med i Femundløpet gjør oss unike, og også givende for de øvrige frivillige, tror den nye frivilligkoordinatoren. Hun mener også løpet kan styrke hele regionen det går i.

Felles mål

- Gjennom Femundløpet kan vi sveise regionen enda mer sammen. Vi har mye til felles, og å gjøre ting i fellesskap er en viktig brobygger. Jeg skal bidra til å rekruttere frivillige ut fra tydelige forventninger og mål, og det er viktig at de som bidrar frivillig, også føler at de er en del av noe større, sier Aashaug, som også får oppdraget med å etablere en venneforening for Femundløpet.

- En venneforening kan jobbe litt med andre aktiviterer, og få flere til å identifisere seg med de verdiene Femundløpet står for, mens selve organisasjonen fokuserer på gjennomføringen. Det er viktig at folk får et sterkere eierskap til Femundløpet, også utover det å være en teknisk arrangør av et løp. Jeg har ingen fasit enda, men vi trenger å jobbe med en tydeligere strategi, og det skal jeg etter beste evne bidra med, sier Aashaug.

Ny kompetanse

Daglig leder i Femundløpet, Jon Anders Kokkvoll, er glad for å ha fått Ragnhild Aashaug med på laget.

- Heidi Øien har gjort en solid jobb og lagt et bra grunnlag med koordinering av frivillige, og oppfølging av sjekkpunktene under selve løpet. Når Ragnhild nå velger å gå av som ordfører, så er det bare ett trinn igjen oppover i stigen, humrer Kokkvoll, og legger til at Aashaug vil få en viktig rolle i verdens største sledehundløp.

- Hun kjenner regionen godt og vil tilføre oss kompetanse også gjennom sitt nettverk. Ragnhild går inn i oppdraget med entusiasme og glede, og det er en av nøkkelrollene i det å kunne drifte løpet på dugnad og gjennom frivilligheten.