Torsdag kveld ble det funnet en sau som var drept av bjørn vest for Skytthullet i Selbu kommune. Det blir antatt at sauen var tatt tidlig på dagen i torsdag. Fylkesmannen i Trøndelag har gitt fellingstillatelse på 1 bjørn i det aktuelle området.

Selbu Kommune og Selbu sau og geit oppfordrer via Nea Radio folk som ferdes i skog og mark i disse 17-i-selbu og 10-på-topp-tider til å melde fra om funn eller observasjoner.