-Lista representerer et mangfold i alder, bakgrunn og bosted – typisk Senterpartiet med andre ord, sier listetopp Guri Heggem som sier hun er både "ydmyk, glad og stolt" over å få lov til å stå øverst.

Mange navn på årets liste

Lista for årets kommunevalg er nå klar for innsending og med en siste sjekk opp mot Folkeregisteret for å kvalitetssikre adresse og fødselsdato, skal lista nå være klar for innlevering før helga. Leder i valgkomiteen Stein Petter Haugen forteller at nominasjonskomiteen har jobbet over lengre tid. Senterpartiet er i medvind for tida og har som mange andre lokallag hatt medlemsvekst. Lista inneholder både nye navn og navn som har stått på lista flere ganger før. Haugen er fornøyd med resultatet og med arbeidet som er gjennomført i vinter, selv om han skulle gjerne sett at det hadde vært flere kvinner på lista. Samtidig inneholder lista en god del nye navn, hele kommunen er representert og det er god spredning i alder.

Glad og ydmyk førstekandidat

Guri Heggem står øverst på lista og er "glad og ydmyk" over å få lov til å stå øverst, og stolt over laget hun har med seg. - Laget vårt har en super miks av mennesker med forskjell i alder, yrkeserfaring og bosted – helt typisk Senterpartiet, sier Heggem og mener at dette er noe av det viktigste ved lokaldemokrati, det skal speile lokalsamfunnet. - I Senterpartiet er vi opptatt av at samfunnet skal bygges nedenfra, av enkeltmenneskene som bor rundtomkring i hele landet, derfor er det viktig at vi har en representativ sammensetning. Det synes jeg at vi har klart og fått til ganske bra samtidig som jeg gjerne skulle sett at vi hadde hatt flere kvinner på laget, sier Heggem.

Etter påske starter arbeidet med å lage valgprogram, og kampsakene vil blir klare utover våren. - Det å få bidra til å skape gode lokalsamfunn med tjenester der folk bor er det viktigste vi kan gjøre, sier Heggem som gleder seg til valgkampen.

Onsdag var hun gjest i Nea Radio. Hør innslaget her: