- Jeg vil berømme Stjørdal kommune som har trådt til og fått på plass dette tilbudet på så kort tid. Det er imponerende og vi er helt avhengig av at alle gjør det de kan som en del av dugnaden, sier fylkeslege Jan Vaage, hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Nye karanteneregler innført 9. november

Personer som ankommer Norge fra rødt område skal i karantene i 10 døgn. Reisende fra røde land må også fremvise attest på negativ covid-19 test når de kommer til Norge. 5. november innførte regjeringen en ordning med karantenehotell for å begrense importsmitte. Ordningen med karantenehotell gjelder fra 9. november 2020. Det etableres derfor slike karantehotell flere steder i landet.

- Det er også veldig bra at Scandic Hell stiller opp, for de har tidligere fungert utmerket som beredskapshotell, sier Jan Vaage.

Hva er et karantenehotell?

Det er for innreisende og tilreisende som ikke er folkeregistrert i Norge, med enkelte unntak. Hensikten er å sikre at de gjennomfører en forsvarlig 10 dagerskarantene. De som bor på karantenehotell må betale en egenandel per døgn.

Tilbudet er ikke for folk som er folkeregistrert i Norge, eller har bolig her, og som kan gjennomføre karantene i egen bolig. Det er heller ikke for utenlandske statsborgere som skal jobbe i Norge en periode. Der skal arbeidsgiver sørge for bosted, og for at karanteneregler blir overholdt i karantenetiden.

Hvor stor kapasitet som behøves er uklart, men foreløpig vil Scandic Hell være karantenehotell for hele fylket.