- Senest i fjor ble vi utfordret på en høringsrunde til å komme med innspill og når det da var en så massiv oppslutning omkring det vi har i dag med at fylkeskommunene selv får bestemme hvordan dette skal fungere, da blir jeg veldig overrasket når kunnskapsministeren kommer med dette nå, sier rektor Svein Ove Dyrdal.

Regjeringen vil innføre «fritt skolevalg» som er et karakterbasert opptak på alle landets videregående skoler, noe som fører til at dagens nærskoleprinsipp forsvinner. Nærskoleprinsippet har fungert ved at fylkeskommunene selv har bestemt opptakene. I Trøndelag har det vært slik at elever har fått førsteprioritetsopptak ved sin nærskole.

- Fritt skolevalg vil jo fungere for de som er ressurssterke og har gode karakterer fra ungdomsskolen eksempelvis, men det vil jo aldri fungere for de som sliter på ungdomsskolenivået og som kan risikere å måtte flytte for å få sitt tilbud på videregående opplæring.

Forkastelig

- I en tid der alle politiske partier, tverrpolitisk, har vært enige om en satsing i forhold til gjennomføringsgraden av det å motvirke drop out fra videregående opplæring og ikke minst med den fokusen vi nå har på psykiskhelse blant ungdom, så er dette helt forkastelig etter mitt syn at de nå velger å reversere de satsingsområdene gjennom dette forslaget, fastslår Dyrdal.

Dyrdal er oppgitt ovenfor regjeringens håndtering av høringsinnspillene.

- Godt norsk sagt da, så oppfatter jeg det som at det ikke er noe vits å komme med høringsinnspill, fordi regjeringen gjør det de måtte ønske uansett. De velger å ikke lytte til folket, men velger å lytte til grasrota av det som blir lagt fram av argumentasjon.

Forsøkt i Sverige

- Det her er ikke nødvendigvis en subjektiv vurdering fra enkeltstående organisasjoner, institusjoner eller mennesker, fordi det er forskningsmessig dokumentert fordeler og ulemper med fritt skolevalg. Sverige prøvde dette i sin tid og de dokumenterte veldig negative virkninger av dette med fritt skolevalg.

Som rektor i en distriktskommune så er Dyrdal bekymret for at dette på sikt kan føre til at færre elever kommer til Selbu, noe som igjen kan resultere i at opplæringstilbudet forsvinner.

Hør intervjuet med rektor ved Selbu videregående skole, Svein Ove Dyrdal her: