- Holtålen kommune har ikke funnet løsningene som vi har foreslått som akseptable, så dessverre har vi ikke kommet frem til en løsning. Røros sin intensjon har jo vært hele tiden at vi skulle ha levert kommuneoverlege-tjenester til Holtålen, sier kommunedirektør Kjersti Jensås til Nea Radio.

Avtalen dreide seg om et tjenestekjøp der Røros kommune leverte en 10 prosent ressurs som kommuneoverlege til Holtålen kommune. Den er ikke en del av den overordna avtalen om interkommunalt samarbeid mellom kommunene Røros, Os og Holtålen.

- Når du kommer til en slik situasjon at du ikke klarer å levere de 10 prosentene så sier det jo mye om den manglende kapasiteten vi har. Vi må først og fremst klare å håndtere innbyggerne våre og fastlegetjenesten knyttet til det, fortsetter Jensås.

Fikk ikke hjelp

Holtålen kommune, som har langt bedre fastlegekapasitet enn det Røros kommune har, hjalp ikke Røros kommune med å få kabalen til å gå opp.

Dermed sa Røros kommune opp avtalen.

- Tilslutt fikk vi ikke dette til å gå opp fordi vi har så stor vakanse på legedekningen vår. Med ny kommuneoverlege som skulle inn i den rollen, og som også har en fastlegeliste som tilsvarer 100 prosent, så fikk vi ikke kabalen til å gå opp uten at Holtålen kommune også bidro. Det har de så langt ikke gjort, sier Forbord Jensås.