- Det er en altfor stor arbeidsbelastning på fastlegene slik det er nå, sier leder for Nord-Trøndelag legeforening og fastlege ved Sannan legesenter i Steinkjer, Dragan Zerajic.

Mange mangler fastlege

Om lag 16.000 personer i Trøndelag står uten fastlege, legene er overarbeida og pasientene får ikke det tilbudet de har krav på, forklarer han. Nå har flere leger sendt bekymringsmeldinger og Utvalg for legehelse er bekymret for det mange legene som er overbelastet. Nå har de varsla sentralstyret i Den norske legeforening.

- Det går utover pasientene, som ikke får oppfylt sin rett om egen fastlege, og legene har altfor mye å gjøre. I gjennomsnitt jobber en fastlege 56 timer per uke, og i tillegg kommer timer som legevakt.

Voks ut av proposjoner

I brevet til sentralstyret står det at pågangen til ressurssenteret Villa Sana, som er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser, har økt. Ressurssenteret rapporterer om en bekymringsfull tilstrømming de siste to årene.

- Det er veldig mange som har tatt kontakt, og vi ser en betydelig økning det siste året. Opp mot 40 prosent økning, sier Zerajic. - Fastlegekrisen har vokst ut av proposjoner. I Steinkjer mangler vi for eksempel fem fastleger, og vi sliter med å rekruttere flere leger. Pengene vi fikk i revidert statsbudsjett er heller ikke nok til å løse krisen, fortsetter han.

Utvalg for legehelse sier i brevet at de ønsker å gjøre sentralstyret oppmerksomme på den bekymringsfulle utviklingen i legenes helse. De sier også at de vurderer å sende brevet direkte til Helsedepartementet og ber sentralstyret vurdere om brevet i tillegg skal gå som bekymringsmelding til Arbeidstilsynet.