- Leieavtalen vår går ut desember, og det har vært en forutsetning for en videreføring at vi kom med i statsbudsjettet for neste år. Vi er fryktelig skuffet og lei oss over at vi nå ser ut til å måtte avvikle tilbudet på Doktortjønna, sier Odd Sletten, museumsdirektør ved MiST Rørosmuseet.

Røros kommune og Museene i Sør-Trøndelag har sammen finansiert drifta på Doktortjønna de to siste årene, i påvente av statlig støtte. Både kommunen og museet har vært tydelige på at for 2022 var det helt nødvendig å få med staten på laget dersom en skulle få til en videreføring. Skuffelsen er også stor hos fungerende ordfører Christian Elgaaen.

- Det var mye bra i budsjettet men dessverre ikke noen til våre lokale prosjekter, sier han til Nea Radio.

En tapt mulighet

Planene for Doktortjønna har hatt et klart fokus på sammenhengen mellom menneskelig aktivitet, ressursbruk og naturmangfold. Rørosmuseet har fått mange gode tilbakemeldinger på at dette er en riktig og viktig vei å gå, både fra politisk posisjon og opposisjon. - Her kunne vi skapt en formidlingsarena for barn og unge som satte fokus på noen av de viktigste utfordringene i vår tid. Alle forutsetningene for å få dette til ligger godt til rette, det var kun en statlig delfinansiering som manglet. At vi nå i stedet ser ut til å ende opp med en avvikling er bare leit, sier en svært skuffet museumsdirektør.