Røros kommune har i den siste uken sett hvordan hele samfunnet blir preget av covid-19-krisen, hele samfunnet blir rammet av dette og med helt uvirkelige konsekvenser.

«Vi ser med stor bekymring på de lokale bedriftene våre, både store og små, og de enorme utfordringer de står overfor nå.

Mange har allerede gått til det drastiske steg og gjennomført permitteringer, andre er undervegs med dette. Dere skal vite at vi ser dere selv om Røros kommune har små muligheter for å bidra økonomisk.

– Jeg er veldig glad for at Stortinget i dag har samlet seg om en rekke ulike tiltak overfor både bedrifter og arbeidstakere», sier fungerende ordfører Christian Elgaaen.

«Vi har prøvd å bistå med informasjon og deling av kunnskap til alle deler av vårt næringsliv, fra industri til handelsnæring og reiseliv. Vi hadde tidlig kontakt med Rørosregionen næringshage.

Her er det etablert et oppdatert register slik at vi lett kan formidle og dele informasjon til bedrifter.

– Vi har også hatt dialog med Destinasjon Røros, hotell- og overnattingsstedene og handelsstanden, også dette med den hensikt å forankre de strenge føringene som Røros kommune vedtok, og som også kom med full styrke gjennom regjeringens vedtak», sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås.

Næringssjefen har tatt og tar fortsatt kontakt mot både små og større bedrifter og foretak.

Destinasjon Røros bidrar med å distribuere spesifikk informasjon til reiselivsbedrifter og destinasjonsselskap på svensk side.

Vi ønsker også framover å bidra så godt vi kan.

Rørosregionen næringshage er kommunens førstelinje mot bedriftene våre. Det har vært god dialog allerede, men det etableres nå et fast møtepunkt mellom Røros kommune v/næringssjefen og Rørosregionen næringshage med daglige møter der ulike tilretteleggings- og rådgivningstiltak drøftes og igangsettes.

Det vil også nå bli laget en egen epost-adresse som vil gå direkte inn til vår næringssjef. Her kan ulike bedrifter stille spørsmål og komme med ulike innspill spesifikt knyttet til den situasjonen vi er i nå. Vår næringssjef og leder for Rørosregionen næringshage vil innen kort tid komme med oppdatert informasjon.

Rørossamfunnet har sterke og lange tradisjoner for god dugnadsånd og samhandling. Dette er utgangspunktet for visjonen «Pulsen i fjellet».

Sammen skal vi ta pulsen tilbake i Rørossamfunnet!

Fung. Ordfører Christian Elgaaen Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås