FAU-leder i Brekken, Ellen-Ingrid Sødal, sier at hun er opptatt av at det er et levende bondesamfunn rundt Aursunden, og at det også er viktig å ta vare på de områdene der maten blir produsert, ikke minst med tanke på varemerket Rørosmat.

Sødal er svært kritisk til rapporten fra kommunedirektøren som anbefaler skolenedlegging.

– Men forslaget kom egentlig ikke som noen stor overraskelse, sier hun,

Hør hele intervjuet med Ellen-Ingrid Sødal her:

Synkende barnetall

– Kan du forstå kommunedirektørens anbefaling ut fra at barnetallene går nedover. Brekken skole har i dag 22 elver og barnehagen har sju barn?

– Tja, forstå og forstå. Jeg kan forstå at den som ikke kjenner samholdet i Brekken ikke forstår. Vi som foreldre er klar over at det er få elever på skolen. Det er ikke sikkert at samholdet er bedre på en større skole. Det har jeg sjøl erfaring med fra Røros da jeg selv vokste opp, sier FAU-lederen.

Gjennom leserinnlegg og i kommentarfelter på sosiale medier har det vært en heftig debatt om skolenedleggelser i Brekken og Glåmos. Ifølge kommunedirektørens anbefaling skal ingen ansatte ved Brekken Oppvekstsenter og Glåmos skole miste jobben.

Viktig å se på det positive

– Det som er viktig for oss nå er at vi vil ha fram sannheten om Brekken og det som er positivt for hele Røros-samfunnet. Vi er svært kritiske til innholdet i kommunedirektøren rapport. Vi mener den er mangelfull og feilaktig, og skolen kan ikke legges ned. Vi kan ikke trylle fram 20 unger til Brekken tvert, men vi må begynne med å se på andre områder som også har en stort verdi.

Sødal tror korona-perioden vil skape en forandring.

– Vi er heldige som gjennom hele denne pandemien har fått være hjemme og lage maten og egentlig fortsette hverdagen som før. Det må da være flere som har lyst til å ta del i et slikt liv. Prosessen med å flytte ut fra større byer og ut på bygdene har ennå ikke kommet i gang. Røros kommune må jo se at det ikke er bare i bygdene det blir færre unger. Dette gjelder i Røros også, sier hun.

Flere rørosinger Nea Radio har snakket med mener mange egentlig ikke vet hva som skjer i Brekken-samfunnet og ute på bygda. Det reagerer Ellen-Ingrid Sødal sterkt på.

– Alle vet hva Rørosmat er, alle vil ha Rørosmat, og alle er veldig stolte av det produktet. Vi skal kjøpe sunne økologiske kortreiste varer. Da blir jeg litt «småsnurt». I Røros sentrum er det to bønder, resten finnes ute i bygdene. Der finnes også reindriftsnæringa.

Beskytte det vi har

Sødal er selv mor til barn i skole og barnehage i Brekken. Hun mener det får store konsekvenser for familien dersom skolen og barnehagen legges ned.

– Vi er bønder, og vi har et ganske stort melkefjøs. Vi klarer ikke å pakke sekken for å reise på dagen. Men vi har spurt oss selv om det er egoistisk å bo her og sende barna på buss i flere timer per dag for å gå på skole. Dersom det blir aktuelt, må vi vurdere hva vi skal gjøre. Det har flere foreldre snakket om.

Hun vil ikke tenke slike tanker.

Er optimist

– Vi vil beskytte det vi har, vi har lyst til å se framover og skape mer, og vi har lyst til å vise andre det fine miljøet som finnes på mindre steder. Dersom skolen i Brekken legges ned, vil Røros kommune miste veldig mye. Det valget tror jeg ingen av politikerne vil ta.

Vi må snu tankegangen, og i steden for å se hvor vi kan spare penger, må vi satse på de områdene som er viktig for barnefamilier, sier Ellen-Ingrid Sødal.