I tillegg til Holtålen og Tydal er også Grane, Dønna, Moskenes og Røyrvik med i prosjektet som nå ser nærmere på samfunnsplanlegging i de minste kommunene

Sist torsdag hadde Holtålen besøk av Kompetansesenter for distriktsutvikling - Distriktssenteret, Ruralis, og Trøndelag fylkeskommune Holtålen. Holtålen er en av seks norske distriktskommuner som er valgt ut til å være med i et forskningssamarbeid om å koble samfunnsplanlegging og utviklingsarbeid sterkere sammen.

God planlegging er nødvendig for gode politiske prioriteringer. Samtidig er plan- og utviklingsarbeidet krevende i mange av småkommunene på grunn av færre ressurser.

Hvordan kan distriktskommuner jobbe godt med planlegging og utvikling med få ressurser? Hvordan kan planlegging gjøres enkelt og samtidig ha ønsket effekt? Dette er spørsmål som skal besvares.

Distriktssenteret samarbeider med Nordland fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune og har engasjert forskningsinstituttene Ruralis og Nordlandsforskning til å følge prosjektet.

Resultatene som kommer ut av samarbeidet skal ha overføringsverdi til mindre kommuner i hele landet.

- Vi er veldig glade for å ha med Holtålen på dette, sier Hildegunn Nordtug i Distriktssenteret. -Å finne de gode måtene å jobbe ut ifra de ressursene man har vil være meget nyttig kunnskap for mange distriktskommuner. At Holtålen ønsker å være med viser at de er framtidsrettet og utviklingsorienterte.

Møtet med politisk og administrativ ledelse i Holtålen markerer oppstarten av det flerårige samarbeidet. - Vi ser fram til dette samarbeidet, sier ordfører Arve Hitterdal i en kommentar.