- Vi er den banken i Stjørdal som har desidert flest kunder innom lokalet hver dag, og mange av de besøkende er også eldre kunder. Det betyr at vi må være ekstra bevisste i den situasjonen vi nå har med økende spredning av koronasmitte. Som et smittebegrensende tiltak velger vi å stenge bankens inngangsdører for kunder. Dette er en del av dugnaden med å «ta en for laget» som alle nå oppfordres til, sier adm. banksjef Arne Martin Laukvik i ei pressemelding.

Hensikten er todelt

For det første ønsker banken å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet. Dette ikke minst av hensyn til særlig sårbare grupper som eldre og syke. For det andre håper vi gjennom dette å begrense smittespredningen internt i banken på en slik måte at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid. Dette vil komme både kundene og lokalsamfunnet til gode.

Bankens drift går ellers som normalt med kundeservice på telefon, epost og i øvrige digitale kanaler, avslutter Laukvik.