Men enda et rentekutt fra SpareBank 1 SMN blir ny laveste rente nå 2,00 prosent for Grønt boliglån.

- Tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset rammer også Midt-Norge hardt. SpareBank 1 SMN har is i magen, og vi strekker oss langt for at våre kunder kommer seg gjennom krisen. De viktigste tiltakene for folk som rammes er avdragsfrihet og forskudd på dagpenger, sier konserndirektør Nelly Maske i Privatmarked i SpareBank 1 SMN.

2500 har søkt om avdragsfrihet

- Midt-Norge er som resten av verden i en unntakstilstand, og SpareBank 1 SMN har nå iverksatt flere ekstraordinære tiltak for å bidra til at våre kunder får hverdagsøkonomien til å gå rundt. 2500 kunder har allerede søkt om avdragsfrihet. Vi har nå utvidet denne perioden for avdragsfrihet med opptil seks måneder og dessuten fjernet gebyrene, sier Nelly Maske.

NIBOR faller mindre enn styringsrenta

Bankene finansierer utlån gjennom egne innskuddskunder og fra pengemarkedet. Referanserenta i Norge (NIBOR) påvirkes av det Norges Bank gjør, men endres ikke likt. Siden Norges Bank satte ned styringsrenta med 0,75 prosentpoeng sist fredag, har NIBOR gått ned med kun 0,22 prosentpoeng. Dette skyldes økt risiko som følge av usikkerheten i markedet.

Renteendringen på boliglån trer i kraft 25. mars for nye kunder og 30. april for eksisterende kunder. SpareBank 1 SMN endrer også prisene på bankinnskudd tilsvarende. Finansavtaleloven krever åtte ukers varsling av rentekutt på innskudd, og her blir endringen derfor gjennomført 22. mai for eksisterende kunder.

- Kundene som nå får renteendring, vil i løpet av kort tid få informasjon om hvordan dette påvirker deres lån og innskudd, heter det i ei pressemelding fra SpareBank 1 SMN..