Onsdag gikk det ut varsel om helt eller delvis permittering av 70 ansatte i totalt fem selskap i konsernet Ren Røros as.

Det er arbeidstakere i Ren Røros El-service as, Ren Røros Digital as, Ren Røros Intelligent Automation as, Ren Røros Frontal as og administrasjonen i Ren Røros as som nå får permitteringsvarsel. Årsaken er en betydelig og brå reduksjon i ordretilgangen på grunn av Korona-utbruddet, samt enkelte arbeidsoppgaver som ikke kan utføres med iverksatte og lovpålagte smitteverntiltak.

Stenger ikke

Ingen av virksomhetene stenger. Kapasiteten reduseres samtidig som selskapene holdes i gang.

– Vi beholder et bredt fagmiljø for å kunne utføre alle oppgaver, og tar vare på de kundene vi har gjennom denne situasjonen. For oss teller hvert oppdrag nå, og vi har kapasitet til flere oppdrag innenfor både digitale og elektriske tjenester, film, design, web og intelligent automation, sier administrerende direktør Arnt Sollie.

Beredskap på strøm og digitale tjenester

Ren Røros as har innført strenge tiltak for å sikre beredskapen på levering av strøm, som er å regne som en kritisk samfunnsfunksjon. Disse tiltakene skal særlig forebygge at ansatte i kraftproduksjon og strømforsyning ikke blir smittet. Det er ingen ansatte i selskapene Ren Røros Strøm as og Røros E-verk Nett as som får permitteringsvarsel.

IKT-sikkerhet og bredbåndsleveranse er også definerte kritiske samfunnsfunksjoner. Undervisning for alle skoleelever, hjemmekontor for mange arbeidstakere og mye digital møtevirksomhet krever en sikker tilgang til internett, og Ren Røros Digital har satt inn ekstra beredskap for dette behovet. Selskapet er også tilgjengelige for digital bistand til både privatpersoner og næringsliv.

Alle ansatte står sammen

Permitteringen omfatter ulike arbeidsgrupper, fra elektrikere til kundebehandlere og filmskapere. Administrerende direktør Arnt Sollie understreker at permitteringer kan bli kalt tilbake på kort varsel dersom oppdragsmengden igjen skulle øke.

– Det er en krevende situasjon, men vi står nå sammen, alle ansatte i selskapet, for å sørge for at vi har arbeidsplasser å gå tilbake til når denne krisa er over, sier han.

Samtidig med permitteringene av mange ansatte går de av lederne i konsernet som ikke permitteres, inn i en ordning med frivillig lønnsreduksjon.

– I den krevende situasjonen både morselskapet og datterselskapene står i nå, vil de av lederne som jobber mye med salg mot bedriftsmarkedet også bli delvis permittert. De lederne som ikke permitteres nå går inn i en frivillig lønnsreduksjon uten å redusere arbeidsplikten deres, sier Sollie.

Varsel om permitteringer er sendt ut i overenstemmelse med tillitsvalgte.