Politiet i Røros og Holtålen sendte tirsdag ettermiddag ut en liten rapport over oppdragene de har hatt den siste uken.

Et av områdene lensmannskontoret har ansvar for, er grensepasseringer på Vauldalen.

Grensevakt

Her har det i følge rapporten vært stille, med lite trafikk over grensa.

– Noen få som har dokumentert strengt nødvendig vedlikehold på sine hytter. 7 personer er pålagt hjemmekarantene og ingen bortvisninger, skriver politiet.

Natt til 1. april kom den melding om forstyrrelse av nattero i Røros sentrum, noe som viste seg å komme fra en bil som kjørte rundt og spilte høy musikk.

Bileier fikk pålegg om å forlate sentrum.

Familievold

Politiet har i tillegg rykket ut til to forhold i påska som omhandler vold mellom ektefeller. Ett tilfelle i Røros kommune og ett i Holtålen kommune.

– I begge tilfellene har det fremkommet opplysninger om vold eller trusler om vold fra mannen. Det er opprettet saker, som er under etterforskning.

Ut over dette har politiet også mottatt flere meldinger om savnede hunder, som etter hvert har kommet til rette.