Videre skriver partiet at dette er et resultat av en lang prosess, og at beslutningen om å tre ut av samarbeidsavtalen kommer som resultat av manglende engasjement og støtte for flere saker som det i fellesskap ble framhevet som viktige for kommunens framtid.

Lister opp eksempler over tema

Pensjonistpartiet legger så ved en liste over eksempler som har vært med å påvirke deres avgjørelse om å trekke seg fra samarbeidet. Her skrives blant annet følgende:

- Oppmuntre reiselivsbedrifter til aktivt engasjement i Holtålen kommune gjennom Destinasjon Røros og Gaula Natursenter (direkte fra Senterpartiets program), hvor resultatet ble utmelding fra begge selskaper

- En meget kritikkverdig budsjettprosess der Pensjonistpartiet på det sterkeste måtte pekte på at både prosessen og resultatet endte opp med et unødvendig tidspresset beslutningsgrunnlag samt et skammelig budsjettunderskudd. Det var absolutt ingen støtte for Pensjonistpartiets innspill til budsjettet fra våre naturlige samarbeidspartnere. Det er heller ikke i ettertid vist vilje til å samarbeide for å kreve større innsats fra administrasjonen til forbedring.

- Vi har også erfart iløpet av periodens to første år at det er stor avstand mellom verdigrunnlaget i Senterpartiet og Pensjonistpartiet.

Krass kritikk mot Senterpartiet

Pensjonistpartiet retter krass kritikk mot Senterpartiet(Sp) i Ålen, hvor gjennomføringen av årets TV-aksjon blant annet blir trukket frem som et punkt hvor de to partiene er sterkt uenige. Videre skrives det at Sp er ufri i lokalpolitikken og at et angivelig sitat fra en lokal stortingsrepresentant med fast plass i kommunestyret skal ha gjort det vanskelig for partiene å samarbeide. Sitatet skal i følge pressemeldingen ha vært "å holde ryssan i øran". Videre er også Pensjonistpartiet kritisk til deling på sosiale media fra nevnte representant om utrydding av ulv, og skriver at Norge som nasjon har forpliktelser gjennom internasjonale avtaler om det motsatte.