Kollektivselskapet AtB AS har ansvar for den offentlige busstrafikken mellom Røros og Trondheim, og har i den siste tiden vært under kritikk for flere forhold. Under kveldens kommunestyremøte i Røros kunne ordfører Busch komme med både gode og dårlige nyheter fra busselskapet.

Dassproblemer

Som tidligere informert via leserinnlegg av Bjørn Salvesen, så er det problemer med å kunne bruke fasilitetene til bussene som kjører mellom Røros og Trondheim, med blant annet bruk av toaletter.

- Det er fortsatt ikke klarlagt om hvordan det blir, sier ordfører i Røros kommune, Isak Busch, men at dette er noe som skal opp til behandling i fylkestinget neste uke.

Les Salvesens interpellasjon her;

https://nearadio.no/roros-holtalen/leserbrev/atb-busselskapet-som-helst-ikke-vil-ha-deg-som-passasjer/19.26662

Overgang på Støren

Det ble opplyst at det nå vil ved flere av avgangene bli overgang på Støren. Det vil dermed si at reisende fra Røros vil måtte stå av bussen på Støren, for så å bytte buss. Dette er allerede besluttet, men AtB har lovet en rask evaluering av endringene etter at det har blitt startet opp for å få fakta på bordet i forhold til om dette tilbudet vil påvirke reisen og de reisende.

Stikk i strid med ønsker

- Dette er stikk i strid med ønskene jeg spilte inn til høringsrunden, og vi ga klar beskjed om at dette mente vi ville gi et dårligere tilbud for våre reisende. Dette kommer ikke til å bli spesielt godt mottatt, sa ordfører Busch til kommunestyrerepresentantene.

Pilotprosjekt

Fra høsten 2021 vil det bli kjørt i gang et pilotprosjekt i deler av Røros kommune. Dette er en form for fleksibel kollektivtransport, som blant annet innebærer at kollektivtransporten kommer og henter den reisende akkurat der den befinner seg, om det så er hjemme hos deg selv. Deretter blir den reisende fraktet til et nærmere angitt sted i Røros kommune til prisen av en vanlig bussbillett. Denne ordningen vil dekke bare deler av kommunen.

Tilbringertransport

For andre deler vil det igjen bli en annen ordning. Der vil det bli det ordføreren kalte «tilbringertransport». Dette innebærer at man blir hentet hjemme, og fraktet til stasjon eller stoppested hvor man der kan gå over på bussen og fraktet videre til for eksempel Trondheim.

Kan bli kjørt på fotballtreninger via kollektivtransport

- Mer detaljer om dette vil komme i løpet av våren og det er jeg sikker på vil bli et positivt tilbud for innbyggerne våre. Dett kan medføre at ungdommer som bor litt lenger ut i distriktene ikke trenger å være avhengig av at mamma eller pappa må kjøre på fotballtrening, og at man dermed kan bruke kollektivtransport på den måten også. Dette blir spennende å følge videre, avsluttet ordfører Busch med i sin redegjørelse.