Ved utgangen av april er det 13 431 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV i Trøndelag, noe som utgjør 5,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 19 610 personer siden april i fjor, og 821 færre enn i mars måned.

– Vi er svært glade for å se at ledigheten fortsetter å gå ned. Trøndelag er blant fylkene med størst nedgang blant helt ledige og vi har også en god nedgang i antall delvis ledige. I april ser vi også en økning i antall utlyste stillinger og det er et godt tegn, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Flere på tiltak

I Trøndelag er det i april 6 814 helt ledige (2,7 prosent), 5 432 er delvis ledige (2,2 prosent) og 1 185 er arbeidssøkere i tiltak (0,5 prosent). Sammenligner vi med samme måned i fjor er det en nedgang på 19 610 personer. Antall helt ledige er redusert med to-tredeler fra samme måned i fjor (-67 prosent).

Siden forrige måned er antall helt ledige redusert med over 500 personer, mens antall delvis ledige er redusert med nær 400 personer. – For å bistå slik at flere kommer seg ut i jobb blant annet gjennom kvalifisering, har vi fått økte tiltaksrammer. Antall på tiltak har økt med 265 siste året, og med 79 personer siste måned, sier Wigum.

Nedgang i permitterte

27 prosent av de helt ledige og 50 prosent av de delvis ledige er permittert. Det utgjør til sammen 4 591 personer, en nedgang på 274 personer fra mars i år. Det er nedgang i både helt og delvis permitterte. En av tre permitterte jobber innen reiseliv og transport.

Ledigheten i reiseliv og transport fortsatt høy

Det er fortsatt reiseliv og transport som har flest både helt (1 281) og delvis ledige (1 295). Den siste måneden har antall helt ledige i yrkesgruppen holdt seg stabil med en marginal økning på 15 personer. Antall delvis ledige er redusert med 130 personer. Innenfor bygg og anlegg er 751 personer helt ledige, en nedgang på 169 personer fra mars i år. I tillegg er 294 delvis ledige, en nedgang på 46 personer den siste måneden.

Nedgang i ledighet i alle aldersgrupper

Aldersgruppen mellom 20-24 år har høyest andel helt ledige av arbeidsstyrken med 4,0 prosent. Ledigheten er spesielt høy blant menn, hvor andelen helt ledige er 4,7 prosent. Lavest andel helt ledige er det i den aller yngste aldersgruppen, 19 år og under med 1,6 prosent. Sammenlignet med i fjor, er det en nedgang i helt ledige i alle aldersgrupper på mellom 62-76 prosent. Sammenlignet med forrige måned, er det også nedgang i antall ledige i alle aldersgrupper

Også blant de delvis ledige finner vi høyest andel ledige i aldersgruppen 20-24 år (2,7 prosent), og lavest andel i aldersgruppen 19 år og under (0,4 prosent). Sammenlignet med forrige måned er det også her en nedgang i alle aldersgrupper, bortsett fra den eldste, 60 år og over hvor antallet delvis ledige har økt med 17 personer. Langtidsledigheten øker særlig blant de eldste aldersgruppene.

God stillingstilgang

I løpet av april ble det lyst ut 5 629 stillinger på arbeidsplassen.no. Flest nye utlysninger kom innen helse, pleie og omsorg (975), bygg og anlegg (722) samt undervisning (546).

Høyest ledighet i Meråker

Lavest andel helt ledig finner vi i Tydal (0,7 prosent), Høylandet (1,1 prosent) og Lierne (1,3 prosent). Høyest ledighet finner vi i Meråker (5,1 prosent), Stjørdal (3,5 prosent) og Namsskogan (3,4 prosent).

Trondheim 3,0 prosent Steinkjer 3,2 prosent Stjørdal 3,5 prosent Levanger 2,4 prosent Verdal 3,2 prosent Namsos 2,3 prosent