Styret i MiST kan med glede meddele at Karen Espelund er ansatt som ny administrerende direktør. Hun har omfattende erfaring innen kulturfeltet, og har lang og bred toppledererfaring. I tillegg til å inneha et stort nettverk, har vi tro på at hennes kunnskap og kompetanse, samt entusiasme og energi vil være en styrke for videreutviklingen av MIST i årene fremover sier styreleder Ellen Tveit Klingenberg.

Karen Espelund er bosatt i Trondheim og har en omfattende ledererfaring fra offentlig forvaltning, kultur og idrett. Espelund har og har hatt en lang rekke styreverv, blant annet som styrets nestleder i Nidarosdomens Restaureringsarbeider, styremedlem i Technoport, styremedlem i RBK, styremedlem/visepresident i Norges fotballforbund og styremedlem i UEFA. Espelund er utdannet Diplomkandidat i Samfunnsplanlegging i tillegg til ex. phil og mellomfag i historie og sosiologi.

Espelund kommer fra stilling som Fylkesdirektør for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune. Hun har bl.a. vært Fylkesdirektør for regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Generalsekretær i Norges Fotballforbund.

Jeg kjenner MiST som en god og framoverlent museumsorganisasjon og gleder meg veldig til å bidra til videreutviklingen av et av Norges ledende museum, sier Espelund.

Espelund tiltrer stillingen i løpet av november/desember 2020.