– Vi har hatt en del tilstandskontroller, som har avdekt en del dårlige tilstander på forskjellig utstyr. Så det var først og fremst derfor vi gikk på dette prosjektet, for å få fornyet og rehabilitert det meste på kraftstasjonen, sier prosjektleder for Statkraft Kjell Olav Græsli.

Hør intervjuene med prosjektleder Kjell Olav Græsli og byggeleder Per Horven nederst i saken.

Kontrollanleggprosjekt

– Vi rehabiliterer nå nesten hele Nea kraftstasjonen, bortsett fra generatorer, turbin og vannkanalen. Resten blir skiftet ut eller fornyet, sier Kjell Olav Græsli og legger til, det er i store trekk det rundt generatoren vi skifter ut nå.

– Det kalles kontrollanlegg prosjekt, men i praksis så er det rehabilitering av alt det som er rundt selve generatorene.

I Nea kraftstasjon finner man fire generatorer, hvor tre får inn vann fra Nea og det siste får inn sin mengde vann fra Tya. Det som er litt spesielt med dette prosjektet er at det er delt opp slik at man rehabiliterer rundt to generatorer om gangen. Det vil si at mens det rehabiliteres rundt to generatorer, så driftes de to andre som normalt.

– Det er første gangen det jobbes på denne måten, i hvert fall i dette området som Statkraft har. Det gir jo en del ekstra utfordringer, vi har trykkvann rundt oss og høyspenning rundt oss, så vi setter sikkerheten høyt, sier Kjell Olav Græsli

– Planen er å bli ferdig med rehabiliteringen rundt de to første generatorene i midten av september, slik at vi kan drifte alle fire gjennom vinteren. Da kjører vi de to nye mot det nye kontrollanlegget, så kjører vi de to andre mot det gamle eksisterende anlegget. Så blir det tilsvarende runde med de to gjenstående generatorene neste år.

Tavlemøte hver dag

Hver dag startes med en kaffekopp og et tavlemøte kl. 07.00, som ledes av byggeleder Per Horven. Da samles alle som jobber på kraftstasjonen og får formidlet informasjon for dagen og statusrapport.

– Vi setter av 10 minutter hver dag hvor vi har fokus på HMS, informere de som jobber her om hva som vil skje utover dagen, koordinere oppgaver og ser på logistikk, sier Kjell Olav Græsli, som er sikker på at de har igjen for det tavlemøtet utover dagen.

Stort prosjekt og mye fagkompetanse

I et så stort prosjekt så trengs det en del folk som sitter på forskjellig fagkompetanse, noe som resulterer i mye aktivitet på en liten fysisk plass. Den som har ansvar for at de daglige gjøremålene flyter sømløst over hverandre er byggeleder Per Horven.

Det er mye folk på gulvet her, kan du fortelle litt om hvem dere har med på dette prosjektet. Hvis vi starter i bunn med vann og kjøling så er det K. Lund. Så er det Voith som er hoved entreprenør på elektrosiden, så har de med seg Bravida, sier byggeleder Per Horven.

I tillegg så har vi noen svensker på turbinsiden fra Rix Mekanik, så har vi Tydal Bygdeservice som var tungt bemannet her i starten. På en slik plass så er det viktig med renhold, spesielt i disse koronatider, så der har vi hatt med Stugudal All-service.

K. Eidem har vært her mer eller mindre hele tiden. I tillegg var Mesta her og rensket tunnelen før prosjektstart. Så har vi en del mann her selv, sier Per Horven.

Fokus på støyreduksjon

– Vi har hatt fokus på støyreduksjon i forkant at dette prosjektet. Det er et høyt støynivå når anlegget driftes, så for å gjøre det så behagelig som mulig for de som arbeider her, har vi investert ganske mye i lyddemperplater, forteller HMS koordinator Magnar Vaarheim Aftret

HMS Koordinator Magnar Vaarheim Aftret Foto: Ola Bjerken

Hør hele intervjuet med prosjektleder Kjell Olav Græsli her:

Hør hele intervjuet med byggeleder Per Horven her:

Bildegalleri fra Nea kraftstasjon