En ny undersøkelsen fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) viser en stor økning i antall kvinner som oppgir at de har vært utsatt for voldtekt.

Stor økning

For undersøkelsen, som i dag ble overlevert justisminister Emilie Enger Mehl, viser at nesten en av fire kvinner har vært utsatt for voldtekt. I samme undersøkelse kommer det fram at fire prosent av menn som har svart har vært utsatt for voldtekt.

5000 personer har svart, og forskerne bak undersøkelsen sier at vold og overgrep fremdeles er et alvorlig samfunnsproblem i Norge. Det ble gjort en tilsvarende undersøkelse i 2014, da var antall kvinner som oppga at de var utsatt for seksuelle overgrep i underkant av ti prosent.

Overgrepsmottaket på sykehuset Levanger er ikke overrasket over tallene. De har gjort egne undersøkelser, som viser at tallene kan være enda høyre. Det sier fagutvikler ved gynekologisk avdeling Randi Wold Stavrum.

Hun tror dessuten at det er store mørketall. Spesielt blant menn.

Hør hele intervjuet med Randi Wold Stavrum her: