Torsdag kveld sendte RørosBanken og Røros Vekst ut en pressemelding der de bekrefter at de har gått inn og reddet Destinasjon Røros fra konkurs.

I løpet av sommeren ble det klart at Destinasjon Røros var i en alvorlig økonomisk situasjon. Underskudd i 2015, oppbrukt kassakreditt og feilbudsjettering av inntekter for 2016 gjorde at likviditetssituasjonen i selskapet var akutt. Styret og konstituert daglig leder har gjennomført en rekke kutt og kostnadsbesparelser for å legge grunnlaget for en sunn økonomisk drift. Uten en løsning på den akutte likviditetssituasjonen, kunne destinasjonsselskapet blitt tvunget til å melde oppbud.

RørosBanken og Røros Vekst har etter en grundig vurdering kommet til at en eventuell konkurs i Destinasjon Røros vil kunne få store konsekvenser både på kort og lang sikt. RørosBanken og Røros Vekst går nå derfor sammen om å redde selskapet.

Både for reiselivsnæringen i regionen, for Rørosmat og lokalmatprodusenter i regionen, og for Røros og merkevaren Røros som helhet, tror vi det vil kunne få langvarige negative konsekvenser dersom Destinasjon Røros går konkurs, sier daglig leder i Røros Vekst as Geir Jensås.

Banksjef Even Kokkvoll i RørosBanken er enig, og bekrefter at styret i banken har strekt seg svært langt for å bistå Destinasjon Røros i deres økonomiske situasjon. RørosBanken bidrar i en frivillig akkord som medfører en nedskrivning av gjelden til banken med kr. 300.000,-. Videre bidrar vi med et nytt lån slik at selskapet skal få ro til å komme i gang med de viktige oppgavene for næringslivet i regionen.

Røros Vekst har i ekstraordinært styremøte 19. oktober vedtatt å stille en garanti på 1 million kroner for låneopptak i Rørosbanken.

Tar samfunnsansvar

Røros Vekst as ønsker å være en aktiv samarbeidspartner for nyskaping og vekst i Rørosregionen, og eies av Røros E-verk, Johan Kjellmark as, RørosBanken og Røros kommune. RørosBanken på sin side er en lokalbank med et stort engasjement for utvikling og lokalt næringsliv.

Når RørosBanken nå tilbyr frivillig akkord og nytt låneopptak mens Røros Vekst stiller en garanti for deler av lånet til Destinasjon Røros, er det et uttrykk for den samfunnsrollen disse to selskaper nå tar, uttaler styremedlem i Røros Vekst og ordfører i Røros kommune, Hans Vintervold.

Stiller betingelser

Det er stilt tydelige betingelser til Destinasjon Røros fra Røros Vekst og RørosBanken:

Det var en forutsetning at Destinasjon Røros søkte en løsning med en frivillig akkord hos sine største kreditorer. Denne akkorden er nå gjennomført.

Videre er det stilt som en forutsetning at Destinasjon Røros gjennomfører en grunnleggende strategiprosess som ender opp i en ny og økonomisk bærekraftig forretningsmodell. I vedtaket fra Røros Vekst heter det bl.a. at det i denne prosessen er avgjørende viktig at medlemmene blir involvert på en måte som forankrer vedtak og endringer blant Destinasjon Røros sine medlemmer, og at strategiprosessen må være gjennomført innen utgangen av juni 2017.

Det forventes videre at noen av Destinasjon Røros sine medlemmer også deltar økonomisk i den situasjonen selskapet nå står oppe i. Enten gjennom å bidra med garantier, med finansiering av en framtidig strategiprosess, eller andre lignende økonomiske forpliktelser

Røros Vekst as har også bedt om en observatørplass i styret i Destinasjon Røros.

Styret i Destinasjon Røros har akseptert alle disse forutsetningene, og er nå i gang med å legge til rette for en omfattende strategiprosess, bekrefter konstituert daglig leder i Destinasjon Røros, Frank Norvik.

Har tillit

Vi har tillit til det sittende styret i Destinasjon Røros og til konstituert daglig leder Frank Norvik, avslutter Geir Jensås. - Vi forventer at det nå ryddes grundig opp, og at det legges et grunnlag for en sunn økonomi og utvikling i selskapet.