Ole Martin Rosvold Haugen spilte melodien Breda dine vingar på stemningsfullt flygelhorn for representantene i kommunestyresalen torsdag kveld. Rosvold Haugen er en av seks kandidater til Drømmestipendet fra Stjørdal. Det høythengende stipendet deles hvert år ut av Norsk Tipping, og består av 100 stipender på 15 000 kroner hver. Rosvold Haugen fikk også Odd Håves stipend på 25 000 kroner i desember 2017.

Veterniærvaktordning

Blant sakene som skal opp i kommunestyret er tilskudd til kommunal veterinærvaktordning i Stjørdal. I tillegg skal arbeidsutvalgets innstilling til styring og ledelse i Værnesregionen behandles, for å nevne noe.