Tirsdag behandlet formannskapet i Holtålen den såkalte Gauldalsløypa. Dette er den første traséen i Holtålen som kan bli regulert til rekreasjonskjøring med snøscooter.

Ordfører Jan Håvard Refsethås sier formannskapet enstemmig gikk for rådmannens innstilling. Nå legges saken ut til offentlig høring.

Se hele innstillingen her.