Korona har nok også påvirket forskningen på Hessdalsfenomenet.

Studenter ved Høyskolen i Østfold som har hatt valgfaget feltforskning, har ikke kunnet besøke Hessdalen og den nye målestasjonen på fjellet Skarvan, så lenge restriksjonene har vært strenge. Også høstens Science-camp er i fare for å bli avlyst sier lektor ved høyskolen, Erling Strand.

Fra Science-Camp Foto: Per Magne Moan

Han mener campen har vært dårlig markedsført de siste par årene.

I over femten år har studenter fra Høgskolen i Østfold inntatt Hessdalsfjellene for å forske på lysfenomenet. De siste årene før korona, inngikk Hessdalsturen i faget feltforskning, og var et bachelorstudie i ingeniørfag, og i innovasjon og prosjektledelse.

Fra Science-Camp Foto: Per Magne Moan

Men om studentene har vært fraværende et par år, så betyr ikke det at interessen for fenomenet er borte.

Strand sier at han til stadighet tar turen til Hessdalen for å være med forskere og presse som kommer til dalen. Nå sist for et par uker siden, da et nederlandsk tv-team var på besøk.

Hør intervju med Erling Strand her: