Amapola sin Fokker-50 kom fra Stockholm med knappe 40 reisende, som tilbragte en hel helg i området. Flyet returnerte til Sverige med de samme passasjerene søndag.

Det er fortsatt restriksjoner på ferdsel over landegrenser med fly, på samme måte som om en krysser grensen med bil. Flygningen var gitt forhåndstillatelse av lokal politimyndighet og koordinert med tollvesenets medarbeidere for å sikre forsvarlig håndtering gitt pandemien.

- At utenlandske turister igjen ankommer lufthavna med fly, tar vi som et tegn på at vaksineringen er i ferd med å bringe samfunnet tilbake til normalen. Reiseliv er som kjent en betydelig næring i vår region, samt i nabokommunen på svensk side, og nyter godt av at samferdselen normaliseres, sier lufthavnsjef Gudbrand Rognes.