Trøndelag fylkeskommune

Viken bru i Malvik blir stengt fram til 28. mai på grunn av vedlikeholdsarbeid. Arbeidet med bruen på Fylkesveg 6712 startet mandag denne uken, og vil vare i nesten re uker.

Omkjøring blir via Fylkesveg 705 og blir skiltet, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Skal bytte ut stålrøret

Det er Winsnes maskin og transport AS har fått oppdraget med å skifte ut Viken bru i Malvik kommune.

Brua består i dag av et korroderende stålrør under fylkesveg 6712. Røret skal byttes ut med en prefabrikert kulvert med en lengde på cirka 12 meter og har en lysåpning på 3,5 meter.

Både eksisterende konstruksjoner med inn- og utløpskonstruksjoner av betong, stålrør (Svalbardrør) og gammel betongbru med landkar og vinger av naturstein skal rives.