– For å unngå varslet stans i leveransen 09.09.2021 kl. 12:00 vil AtB se seg nødt til å heve kontraktene på kjøreområdene i Innherred og tidligere Sør-Trøndelag foruten Trondheim og Malvik, gitt at Trøndertaxi ikke klarer å oppfylle kontraktens krav. Trøndertaxi skal innen fredag 24.09.2021 legge fram dokumentasjon for AtB på hva slags lønns- og arbeidsvilkår løyvehavere/sjåfører har på kontrakt på individuelt tilrettelagt skoleskyss i Trøndelag 2021. AtB tar deretter stilling til om det foreligger hevingsgrunn i henhold til kontrakten, skriver AtB og Trønder-Taxi i en felles pressemelding.

Dersom AtB må heve kontraktene vil det bli foretatt et nødkjøp, og skoleskyss vil bli ivaretatt.

– Løsningen mellom partene innebærer ikke endring i godtgjørelse fra AtB til Trøndertaxi. Begge parter er fornøyd med å ha kommet fram til en omforent løsning som sikrer at skoleelevene ikke blir skadelidende part, heter det videre i pressemeldingen.