Den 20. mai starter inspiseringen i områdene Stjørdal, Meråker, Frosta, Verdal og Levanger. Inspeksjonen av strømnettet er en myndighetspålagt oppgave og er viktig for at strømforsyningen alltid skal fungere, skriver Tensio i en pressemelding tirsdag.

Foto: Tensio

Informasjonen som samles inn under helikopterinspeksjonene brukes til to hovedformål:

1. Avdekke tilstand og vedlikeholdsbehov i strømnettet.

2. Kartlegge vegetasjon i nærheten av strømlinjene som vi kan bruke for å planlegge skogrydding. Riktig skogrydding bidrar til å redusere antall trefall over strømlinjene, som igjen reduserer antallet uønskede strømbrudd.

SMS-varsling

Alle hjemmelshavere til eiendommer i nærheten av der vi skal fly vil i den nærmeste tiden få en sms fra Tensio om at det vil være helikopteraktivitet i området.

Folk som har dyr på beite eller annen viktig informasjon som må hensyntas i planleggingen av helikopteraktiviteten blir oppfordret til å ta kontakt med Tensio via et skjema på nettsidene: https://tn.tensio.no/kundeservice/helikopterbefaring.

Helikopteraktiviteten i Nord-Trøndelag vil pågå i perioden 20. mai til begynnelsen av juli.