I 1982 kom Lorns Skjemstad flyttende til Røros og med seg i bagasjen hadde han et ukuelig engasjement for ski og folkehelse.

Med hjerte for tur- og skiglede

Han tok umiddelbart fatt på arbeidet med å etablere Røros tur- og løypeforening, en forening han både har ledet og hatt styreverv i. Røros tur- og løypeforening kjører ca 10 mil med skispor i perioden før jul til etter påske. Selve løypekjøringen utføres av ansatte, men alt av organisering rundt dette utføres som frivillig arbeid.

Til glede for både fastboende og hytteeiere

I dette arbeidet har Lorns vært sentral. Han har skrevet søknader, fått inn kontingenter, lagt til rette for løypenettet i kommunen ved å kontakte og inngå avtaler med grunneiere og andre bruksberettigede, samt organisere arbeidet i foreningen. Utallige rørosinger, hyttebeboere og turister har hatt stor glede og nytte av det arbeidet som Lorns og tur- og løypeforeningen har nedlagt.

Aktiv i både foreninger og utvalg

Innenfor tur- og løypeforeningen har Lorns vært aktiv og sentral i både Aasgjerdeutvalget og turutvalget. Aasgjerdeutvalget legger til rette for skileik og skiaktiviteter i Aasgjerdet, mens turutvalget har ansvar for trimposter langs løypenettet både sommer og vinter. I tillegg har Lorns både vært leder og trener for skigruppa i Røros idrettslag.

Han har brukt tusenvis av timer både som organisator og praktisk tilrettelegger til befolkningens beste.

Kommunens frivillighetspris består av et diplom utarbeidet av Røroskunstneren Eli Wintervold, samt 15 000,- kroner.