I begrunnelsen står det følgende:

«Rørosmeieriet har vært en foregangsbedrift i mange år. Deres visjon er «I takt med naturen» og bærekraft er en integrert del av bedriftens strategi og operative drift, noe som gjør Rørosmeieriet til en verdig vinner, sier ordfører Isak Busch.

I takt med naturen i 20 år og tuftet rike meieritradisjoner

Rørosmeieriet ble etablert på Røros i 2001 etter at Tine la ned produksjonen sin på Røros. Sammen med lokalsamfunnet har de lykkes med å bli en hjørnesteinsbedrift basert på foredling av norsk økologisk mjølk, og har vokst fra fire ansatte til 40 ansatte. Rørosmeieriets sjel er tuftet på de rike meieritradisjonene i regionen som stammer tilbake til 1856.

Lokal verdiskaping med innovative globale miljøløsninger

I år feirer meieriet 20 år og i løpet av disse årene har de vunnet en rekke priser, og markerer regionen på nasjonalt og globalt nivå innen miljø og bærekraft. Noen av høydepunktene er:

• 2002 De starter den tradisjonsrike smørproduksjonen, som senere ble kåret til beste norske meieriproduktet i Det Norske Måltid.

• 2005 Ble kåret til årets leverandør av økologiske produkter.

• 2012 Fikk Bygdeutviklingsprisen i Sør-Trøndelag

• 2013-2014 All økologisk mjølkeråvare til produksjonen kommer fra rørostraktene og tilstøtende områder i Hedmark og Sør-Trøndelag.

• 2015 Rørosmeieriet får Vilje og vekst-prisen

• 2018 Som første meieri i Norge tok Rørosmeieriet i bruk kartonger med 40% redusert Co2-avtrykk sammenlignet med vanlig type.

• 2020 Vant prisen for årets produsent under Matprisen

Innovativ og tradisjonell

Rørosmeieriet bruker norske økologiske råvarer og foredler dem til smakfulle produkter som både store og små har glede av. De er tradisjonelle og nytenkende på samme tid, og produktene de lager er av svært høy kvalitet. Røros kommunes klima- og miljøplan skal bidra til at regionen, landet vårt og verden når sine felles mål om å snu klimaendringene. Det er satt ambisiøse mål både globalt, nasjonalt og regionalt. Det er ikke er et valg om vi bli mer klimavennlige, men hvordan vi skal få det til. Rørosmeieriet er en bedrift i kommunen som bidrar til å finne løsningene for framtida, sier Busch. De påvirker, utfordrer og utvikler markedet i positiv retning, og vi er takknemlig for at de fortsetter å sette kursen til glede for så mange, avslutter ordføreren.

Miljøprisen

Miljøprisen er består av et diplom og en gavesjekk på 15 000 kroner. I miljøprisens statuetter står det at prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller andre for tiltak som fremmer, følger opp eller kompletterer Røros kommunes miljøpolitikk. Pristildelingen bør reflektere god miljøeffekt, holdningsskapende virkning og/eller langvarig engasjement gjerne også utover kommunegrensen. Prisen deles ut av ordføreren i forbindelse med Rørosmeieriets 20- årsmarkering i august.