Frivillighet Norge

Hele 88 prosent av de spurte gir en høy karakter til de ideelle organiasjonene. Dette er en økning fra i fjor.

– På vegne av frivilligheten er jeg stolt over resultatet. Tillit er ikke noe man kan kreve og skal ta for gitt. Tillit er noe man skal forvelte med respekt for de som gir deg det, sier styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øye

Avgjørende for demokratiet

Tilliten til Stortinget går ned, det samme gjelder regjeringen, kommunestyrer og partiene. Frivillighet Norge mener et sterkt sivilsamfunn er avgjørende for et sterkt demokrati.

De frivillige organisasjonene er også et verktøy for å følge med på politikerne, fortelle hvordan befolkningen opplever ulike deler av samfunnet vårt og foreslå endringer.

Det betyr mye for tilliten til demokratiet vårt at disse kanalene for å påvirke politikken fins og fungerer godt.

– Mange kjenner frivilligheten innenfra og ser hvilken betydning den har for enkeltmenneskers liv og for lokalsamfunnet. Jeg ønsker at enda flere finner veien til frivilligheten for å være med på å bygge et godt samfunn og gode lokalmiljø, sier Ullmann Øye.

Stortinget mister tillit

Folk flest stoler mindre på Stortinget enn i fjor, viser det såkalte tillitsbarometeret. Også regjeringa og politiske parti taper tillit.

I undersøkelsen rykker Stortinget ned til en tredjeplass på lista over institusjoner nordmenn har høyest tillit til, fra en andreplass i fjor.

Også i år er det norske ideelle organisasjoner som troner øverst på lista over hvem vi stoler mest på. Hele 88 prosent av de spurte gir ideelle organisasjoner høy karakter, en liten økning fra i fjor.

Norske arbeidstakerorganisasjoner rykker opp til andreplass og får høy karakter fra 72 prosent av de spurte.