ANEO blir navnet på det nye fornybarselskapet. Det nye navnet ble klart under TrønderEnergis ekstraordinære generalforsamling på Scandic Lerkendal onsdag.

Selskapet er et resultat av at TrønderEnergi og Hitecvision slår seg sammen.

Dette betyr navnet

Det har ikke vært en enkel jobb å finne navnet til det nye selskapet. Det startet med om lag 1.200 navneforslag, som senere ble til fem, før det til slutt mellom to navneforslag.

TrønderEnergi og HitecVision landet til slutt på ANEO. NEO betyr nytt.

ANEO: Det nye fornybarselskapet har fått navnet ANEO. Her representert med representanter fra alle eierkommunene. Foto: Karin Jegtvik

- Selskapet ønsker å være banebrytende, sa konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Nea Radio sendte direkte fra den ekstraordinære generalforsamlingen like etter navnet ble kjent. Nederst i saken kan du høre hele vår direktesending fra Scandic Lerkendal.

Det var i mars TrønderEnergi varslet at de ville gå sammen med energifondet Hitecvision, for å etablere et nytt, nordisk fornybarselskap. Det to selskapene skal hver ha en eierandel på 50 prosent i det nye selskapet, som skal satse stor innenfor fornybar energiproduksjon, energieffektivisering og elektrifisering i hele Norden.

15 til 20 milliarder

Forslaget om etablering av et nytt, nordisk fornybarselskap har vært til behandling hos samtlige av TrønderEnergis eiere, som består av KLP og 19 trønderske kommuner. Kun en kommune, Frøya, stemte imot å gjennomføre en deling av konsernet, i tillegg til å etablere det nye selskapet som har fått navnet ANEO.

Energifondet HitecVision har sitt hovedkvarter i Stavanger, mens TrønderEnergi har sitt hovedkvarter i Trondheim. Det er allerede bestemt at ANEO vil komme til å ha sitt hovedkontor i Trøndelag. Det er samtidig kjent at selskapet i første omgang vil få en investeringskraft på 15 til 20 milliarder kroner. Konsernsjefen i TrønderEnergi betegner ANEO som den største beslutningen i TrønderEnergis 72-årige historie.

Energifondet fra Stavanger har over flere år både bidratt til utvikling og vekst og etablert over 200 selskaper. Selskapet har tidligere uttalt at de vil investere over 200 milliarder kroner, gjennom sine mange porteføljeselskaper.

90 prosent av de ansatte flyttes

TrønderEnergi har i dag rundt 275 ansatte. Rundt 250 av disse skal nå over i ANEO. De drøye 25 som blir igjen i TrønderEnergi, skal jobbe med vannkraft og forvalte selskapets eierskap i strømforsyningsselskapet Tensio.

ANEO er allerede å finne på nett med egen nettside, og skal etter planen være fullt operativt fra 1. november.

Nedenfor kan du høre direktesendingen i forkant av at det nye navnet ble kjent.